17. pühapäev pärast nelipüha

19. sept. 2021 - 10.30
Kanepi

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10

Ps 86:10-13   Js 26:12-14,19 (v 1Kn 17:17-24)   Fl 1:20-26   Jh 5:19-21

Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, Sa oled andnud oma Pojale meelevalla elu ja surma üle. Aita meil eluraskustes oma pilgud Tema poole tõsta ja alati Sinu taevasele abile loota. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.