21. pühapäev pärast nelipüha

17. okt. 2021 - 10.30
Kanepi

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8

Ps 145:8-13   Am 7:10-15   Gl 4:12-20   Jh 13:16-20

Issand Jumal, taevane Isa, Jeesus Kristus saatis oma jüngrid kogu maailma, et kõik rahvad hea sõnumi ära tunneksid. Me palume Sind, lase oma sõnal meis tööd teha ja täida meid rõõmuga lunastuse üle. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.