18. pühapäev pärast nelipüha

26. sept. 2021 - 10.30
Kanepi

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. 1Jh 5:4c

Ps 119:97-104   Js 1:10-17   Gl 5:22-26   Mk 7:5-13 (või Mk 2:23-28)

Kõigeväeline Jumal, kõigi rahvaste Issand, Sa oled ilmutanud oma tahte Sinu rahvale ja tõotanud oma abi meile kõigile. Aita meil kuulda ja teha, mida Sina tahad, et pimedus saaks võidetud Sinu valgusega. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.